Yaklaşık 20.000 kişi ve kuruma web sitesi hizmeti sağlamaktayız Düşük fiyat garantisi
Detaylar >>
  • Sitenizi birkaç dakika içinde oluşturun.
  • Kendiniz kolayca yönetin.

1 2 3
Kullanmak İstediğiniz Domain (alan adı)
Domaininizin sunucularımıza yönlenebilmesi için DNS kayıtlarının aşağıdaki adreslerle değiştirilmesi gerekmektedir.
Bu işlemi domaini satın aldığınız firmanın size verdiği domain kontrol panelinden yapabilirsiniz.
DNS adreslerimiz: ns1.sitenizolsun.com - ns2.sitenizolsun.com
Web paketini,
.COM.TR için gerekli belgeler: Aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi birinin fotokopisi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
Otel, Acente, Özel Hastane, Dershane vb. diğer kuruluşlar için gerekli belgeleri görmek için tıklayınız.
  • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
  • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
  • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
"ORG.TR" için gerekli belgeler: "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu" belgelerinden birinin -ilk üç sayfası ile son sayfasının fotokopisi
"COM.TR" için gerekli belgeler: ad-soyad.com.tr için, nüfus cüzdanı fotokopisi

"K12.TR" için gerekli belgeler:

Devlet Okulu İçin: Alan Adı Tahsis Formu (tarafınıza mail ile gönderilecektir)

Özel Okullar İçin: Alan Adı Tahsis Formu (tarafınıza mail ile gönderilecektir), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi belediyeden alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

"GOV.TR" için gerekli belgeler:

Alan Adı Tahsis Formu (tarafınıza mail ile gönderilecektir).

Önemli Bilgi:".TR" alan adlarının tescili Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle siteniz ortalama 1 iş günü içerisinde aktif olacaktır.
Önemli Bilgi: Bu alan adının tahsisi için Kimlik Fotokopisi gerekmektedir.
Önemli Bilgi: Bu alan adının tahsisi için Kimlik Fotokopisi ya da Vergi Levhası fotokopisi gerekmektedir.
Önemli Bilgi:
".TR" alan adlarının tescili Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından, tarafınızca sunulan incelenmesinden sonra yapılmaktadır. Belge değerlendirme süreci 3 iş gününe kadar sürebilmektedir.
Firma ve Esnaf paketlerinde "com.tr" kaydı için 10TL ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Dernek veya Vakıf paketlerinde "com.tr" kaydı için 10TL ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Seçilen Domain: Web Paketi:
Kişisel Bilgiler
Not: Aşağıdaki bilgiler fatura için gerekmektedir.
* Ad
* Soyad
* TC Kimlik No
Firma / Kurum Bilgileri
Firma / Kurum Adı
Vergi Dairesi İl
Vergi Dairesi
Vergi No
Not: Bu bilgiler yalnızca kurumsal müşteri faturaları için gerekmektedir.
İletişim Bilgileri
* İl
* İlçe
* Telefon (Başında "0" kullanmayınız)
* Email
* Adres
Mesajınız
Veri Aktarımı
Deneme paketi kullanıcı adınız: (örn: bs101)
Seçilen Domain
Web Paketi
Ödenecek Net Tutar
Kişisel Bilgiler
Ad
Soyad
TC Kimlik No
Firma / Kurum Bilgileri
Firma / Kurum Adı
Vergi Dairesi
Vergi No
İletişim Bilgileri
İl
İlçe
Telefon
Email
Adres
Cayma Hakkı

CAYMA HAKKI:

Alıcı, Satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı hizmetin verilmeye başlandığı tarihten itibaren başlar. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim, e-posta veya http://www.sitenizolsun.com/iade adresindeki iade bildirim formu ile kullanabilir. Satıcı, Alıcının cayma talebinin kendisine ulaştığını Alıcıya yapacağı bildirimle teyit etmek zorundadır.

Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin hizmet tutarını iade edecektir. Fakat alınan hizmete alan adı (domain) kaydı da dahil ise aşağıdaki maddenin uygulanacağı Alıcı tarafından kabul edilmiştir.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz. Alan adları 1 yıllık süre ile Alıcı adına kayıt ettirildiği ve iadesi mümkün olmadığı için “süreli abonelik” kapsamında değerlendirilmekte ve alan adı ücreti iade edilecek tutardan düşüleceği Alıcı tarafından kabul edilmiştir.
Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres: Mustafa Kemal Mah. 2111. Sokak, No: 9 Çankaya / ANKARA
Telefon: 312 – 235 94 41
Faks: 312 – 235 94 42
E-posta Adresi: bilgi@sitenizolsun.com

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı/Ünvanı:
Adresi:
TC Kimlik Numarası:
Vergi Numarası:
Telefon:
E-posta:

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; ALICI’nın, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetin satışı ve başlangıcı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

HİZMET:
FİYAT (KDV dahil):
HİZMET SÜRESİ: 1 YIL
ALAN ADI TESCİLİ:
ALAN ADI:

ALICI, Satıcı tarafından ürün tanıtım sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, hizmetin başlamasına ilişkin her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

4. HİZMETİN BAŞLANGICI

Web Sitesi Yayını hizmeti, ALICI’nın, hizmet bedelini kredi kartı veya havale/EFT ile ödemesinin ardından en geç 24 saat içinde başlar. ALICI’nın havale/EFT ile ödeme yapması durumunda, hizmetin başlangıç süresi, ALICI’nın satıcıya ödeme bildiriminde bulunmasından itibaren 24 saattir.

5. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

8. SON HÜKÜMLER

ALICI tarafından siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması/şüphe duyulması veya siparişin kötü niyetle yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, ALICI’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine ALICI’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir. Bu gibi durumlarda siparişin geçerliliğini koruması ve işleme alınabilmesi için ALICI’nın kimlik ve iletişim bilgilerini gösteren belgeleri suretini bilgi@sitenizolsun.com adresine göndermesi gerekmektedir. ALICI; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Aşağıda web site kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. KULLANICI ve YURDUM YAZILIM bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri, AND Binası, No: 8/10D, İç Kapı No: 5 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Yurdum Yayıncılık ve Yazılım Sanayi Ticaret Limited Şirketi (iş bu protokolde kısaca "YURDUM YAZILIM" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Yurdum Yazılım hazır web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca Yurdum Yazılım sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için YURDUM YAZILIM ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi'nin satın alınması ve kullanılması sırasında YURDUM YAZILIM ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ YURDUM YAZILIM sitesi üzerinden sipariş (Satın Alma) formunu doldurup onaylaması ile başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda kullanıcı Web Sitesi'ni site yönetim panelinden veya sitenizolsun.com adresinden Kredi Kartı ile yenilemişse veya YURDUM YAZILIM hesabına Web Sitesi tutarını yatırılarak YURDUM YAZILIMA mail veya ödeme bildirim formu ile bilgi verilmişse sözleşme yenilenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin satış fiyatı ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Ücret, yıllık ödenmesi gereken domain, hosting, web sitesi, site içerik yönetim panelinin YURDUM YAZILIM sunucuları üzerinde bir yıllık kullanım hakkını kapsayan ücrettir.

ıptal Prosedürü
KULLANICI web sitesi siparişinin iptalini bilgi@sitenizolsun.com adresinden talep edebilir. Eğer KULLANICI'nın farklı bir firmadan alınmış domaini mevcutsa sipariş iptal edilir. Domain de YURDUM YAZILIM aracılığı ile tescil edilmişse sipariş iptali işlemi yapılmaz. Kısmi iade gerçekleştirilir.

5. HİZMET
a) YURDUM YAZILIM tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, YURDUM YAZILIM sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır.
c) Web sitesine veri girişi (bilgi, fotoğraf, ürün vb.) girişi KULLANICI tarafından yapılır.
ç) YURDUM YAZILIM, kullanıcılara hafta içi mesai saatleri içinde telefonla ve haftanın altı günü e-posta ile teknik destek (soruların cevaplanması şeklinde) verir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, http://www.onlinenic.com ve http://www.realtimeregister.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ı üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.
b. KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda YURDUM YAZILIM hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. YURDUM YAZILIM, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde YURDUM YAZILIM talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir.
e. Web Sitesi sadece YURDUM YAZILIM'ın belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. YURDUM YAZILIM, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f. YURDUM YAZILIM, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, YURDUM YAZILIM web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz.
h. KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında YURDUM YAZILIM'ın telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya YURDUM YAZILIM web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder.
i. YURDUM YAZILIM, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, YURDUM YAZILIM'ın sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder.
k. YURDUM YAZILIM, KULLANICI'nın mail hesaplarını kötü amaçlı kullandığını ve spam mail gönderdiğini belirlemesi durumunda e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, donanımsal arızalar, Türk Telekom, diğer servis sağlayıcılar ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi'ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.
KULLANICININ Web Sitesi'ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde YURDUM YAZILIM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.
YURDUM YAZILIM, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitimine en az 5 ay kala Web Sitesi yönetim paneli başlangıç sayfasında kalan gün sayısı göstermeye başlar. Ayrıca yurdum yazılım e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle KULLANICI'ya ulaşmamış olmasından dolayı KULLANICI, YURDUM YAZILIM'dan hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

8. CEZA
Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.


Seçilen Domain: Web Paketi:
Hizmet Süresi
Ödeme Türü
(Zorunlu değildir.)
Ödenecek KDV dahil tutar :
Kredi Kartı Bilgileri
* Kart Türü
* Kart Numarası
* Son Kullanma Tarihi
* Güvenlik Kodu
(kart arkasındaki 3 haneli rakam)
E-Fatura
Hesap Numaralarımız
Türkiye İş Bankası (İş Bankası)
IBAN: TR730006400000142760240830
Şube Kodu: 4276 (Ankara/Bilkent Şubesi)
Hesap No.: 0240830
Hesap Sahibi: Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
Garanti Bankası
IBAN: TR450006200114500006299477
Şube Kodu: 1145 (Ankara/Çayyolu Şubesi)
Hesap No.: 6299477
Hesap Sahibi: Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
Posta Çeki Hesabı (PTT Bank)
Hesap No.: 589 20 41
Hesap Sahibi: Yurdum Yayıncılık ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
( Oku )
( Oku )